• Cutubka 1
  hordhaca
 • Cutubka 2
  imaanshaha-gudbinta dalabka magangalyada
 • Cutubka 3
  habka ogolaanshaha
 • Cutubka 4
  hordhaca(bilaabidda) habka magangalyada
 • Cutubka 5
  wejiga 1aad – xafiiska heer federaalka ee ajaanibka iyo magangelyada (BFA)
 • Cutubka 6.1
  go’aanka(Jawaabta) xafiiska heer federaal ee ajaanibka iyo magangelyada (BFA) - ogolaanshaha codsigaaga magangelyo
 • Cutubka 6.2
  go’aanka(Jawaabta) xafiiska heer federaal ee ajaanibka iyo magangelyada (BFA) - ogolaanshaha magangelyo kumeelgaarka ah
 • Cutubka 6.3
  go’aanka(Jawaabta) xafiiska heer federaal ee ajaanibka iyo magangelyada (BFA) - diidmada codsigaaga magangelyo
 • Cutubka 6.4
  go’aanka(Jawaabta) xafiiska heer federaal ee ajaanibka iyo magangelyada (BFA) - ogolaansha joogitaan (xaq uyeelasho inaad joogto)
 • Cutubka 7
  wejiga 2aad – Maxkamadda maamulka ee heer federaal
 • Cutubka 8.1
  go’aamada macquulka ah ee maxkamadda maamulka heer federaal - ogolaanshaha magangelyo
 • Cutubka 8.2
  go’aamada macquulka ah ee maxkamadda maamulka heer federaal - ogolaanshaha magangelyo kumeel gaarka ah (sub Schutz)
 • Cutubka 8.3
  go’aamada macquulka ah ee maxkamadda maamulka heer federaal - diidmada magangelyo
 • Cutubka 8.4
  go’aamada macquulka ah ee maxkamadda maamulka heer federaal - ogolaanshaha degenaansho
 • Cutubka 8.5
  go’aamada macquulka ah ee maxkamadda maamulka heer federaal - kucelinta kiiska xafiiska ajaanibka iyo magangelyada ee heer federal (BFA)